SEV - Innovatie in wonen: De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) ontwikkelt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen.

DrieKamerModel: De maatschappelijke corporatietaken in beeld

Inrichting Maatschappelijke Kamer

Project - 01-05-2013

Korte projectomschrijving
De Platform31 pilot is onderdeel van pilotprogramma DrieKamerModel, ontwikkeld en uitgevoerd door Ortec Finance. De Platform31 pilot richt zich op de definiëring, inrichting, en sturing van de maatschappelijke kamer van het DrieKamerModel.

Het DrieKamerModel is een integraal en strategisch sturingsconcept voor woningcorporaties dat inzichtelijk maakt welke strategische keuzes de woningcorporatie maakt ten aanzien van de vastgoed portefeuille, een evenwichtige financiële situatie en bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen. In het DrieKamerModel worden de geldstromen tussen de verschillende ´kamers´ en de strategische meerjaren keuze-opties van een woningcorporaties zichtbaar gemaakt.

 

Economie in de wijk; mét en voor ondernemers

Project - 01-05-2013

Korte projectomschrijving
Centraal staat de vraag: "Hoe kan in een aandachtswijk (in de stad) of probleemgebied/krimpgebied op het platteland het economisch potentieel van ondernemers (zzp’ers) beter worden benut?". In het experimentenprogramma is de (potentiële) ondernemer vertrekpunt. Niet alleen de creatieve ondernemer, maar juist de ’gewone’ (etnische) ondernemer - de marktkoopman, detailhandelaar, thuiskapper, klusjesman en rij-instructeur - de zzp-er en de thuiswerker. Het gaat om ondernemerschap en de realiteit van de wijk waar ondernemers actief zijn.

Pilot Flexibel huren, Amsterdam

Project - 01-03-2013

Korte projectomschrijving
De Pilot Flexibel huren is een project waarin de gemeente Amsterdam en de corporaties experimenteren met inkomensafhankelijke huurprijzen voor middeninkomens. De doelen van de pilot Flexibel huren in Amsterdam zijn als volgt:

VvE`s voor grondgebonden ex-corporatie eengezinswoningen

Project - 01-02-2013

Korte projectomschrijving
Het experiment is om bij grondgebonden corporatie eengezinswoningen die verkocht worden, deze te verkopen met de verplichting aan te sluiten bij een VvE. De verkopende woningcorporatie richt deze VvE op. Eventueel kan bij de start van de VvE een Reservefonds tot stand worden gebracht en een MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) geleverd worden. Een VvE voor grondgebonden eengezinswoningen zou ertoe moeten leiden dat het onderhoud aan de woning geborgd wordt. Juist de (nieuwe) eigenaren van goedkope koopwoningen hebben niet altijd de kennis, attitude of geld om hun woning voldoende te onderhouden. 

 

The American Way: Leren van Detroit en New York

Januari 2013

Rapport

Hoe werkt de huurmarkt in een woningmarkt met nauwelijks sociale huur? Hoe begeleid je krimp in steden waar de economie volledig weg is getrokken en waar de gemeente amper geld heeft voor scholen, politie en straatverlichting? Waarom en hoe organiseren bewoners zich in hun buurt en hoe faciliteer je dit? Op zoek naar innovaties en inspiratie voor thema’s goed wonen, goed werken en goed leven bezochten Anne-Jo Visser en Hanneke Schreuders de Verenigde Staten.

webdesign: Mediaweb