Home > Nieuws

SEV - Innovatie in wonen > Nieuwsoverzicht

Nieuwsberichten

Nieuws over de experimenten van de SEV. Nieuwe experimenten, voortgang van lopende experimenten en resultaten.

Beeld Wendy Panders

Kantoren verbouwen naar woonruimte vereenvoudigd

Handleiding ‘Wonen buiten kantoortijd’ helpt partijen stapswijs door het transformatieproces

22-02-2012 

De SEV maakte met medewerking van de gemeente Amsterdam de handleiding ‘Wonen buiten kantoortijd’. Deze handleiding maakt het transformatieproces van een kantoorgebouw naar (studenten)huisvesting transparant. De toegankelijke stapsgewijze opzet maakt het mogelijk dat zowel professionele partijen als groepen bewoners het initiatief tot transformatie kunnen nemen.

Experimentpartners gezocht: Flexibele bestemmingsplannen

15-02-2012  door Marrit van der Schaar

De SEV start een nieuw experiment: Flexibele bestemmingsplannen. Waar en wanneer kun je regels en functies loslaten om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen of initiatieven?

Bomenbuurt in Winschoten ‘krimpproof’

Gemeenteraad stemt in met ontbouwingsplan

08-02-2012  door Matthijs Uyterlinde

Eind januari 2012 stemde de gemeenteraad van Oldambt in met het voorstel om maximaal tien woningen te onttrekken uit de Bomenbuurt in Winschoten, waardoor ruimte vrijkomt voor groen en parkeren. Eind oktober spraken de bewoners zich al uit voor dit scenario.

De aanspreekbare commissaris

07-02-2012  door Derk Windhausen

De aanspreekbaarheid van toezichthouders vastleggen en vergroten, dat is het doel van het SEV-experiment ‘De aanspreekbare commissaris’. Om dit te bereiken, ontwikkelt de SEV, samen met 14 raden van commissarissen, methodieken en test deze uit in de praktijk. Hoe communiceert de raad van commissarissen met de maatschappij?

Aanpak goedkope koop

Oproep experimentpartners

06-02-2012 

Nederland heeft een overaanbod van goedkope koopwoningen. Veel woningen zijn slecht onderhouden en slecht verkoopbaar. Steeds meer huishoudens hebben problemen met het betalen van hun hypotheek. Tijd voor nieuwe experimenten.

Experiment Aanpak goedkope koop van start

Experimentpartners gezocht

02-02-2012  door Hanneke Schreuders

Iedereen is het erover eens: er zijn problemen met goedkope koopwoningen. Het aanbod van kleine en verouderde koopwoningen is te groot; kopers van nu hebben andere wensen. Tevens is het onderhoud vaak slecht, net als de financiële situatie van sommige bewoners. De SEV organiseerde op 12 januari 2012 een werkatelier als start van het experiment Aanpak goedkope koop.

Voortgang Integriteit Samenwerkingstest

Nieuw SEV-experiment

02-02-2012 

Het SEV-experiment Integriteit Samenwerkingstest heeft als doel de integriteit te versterken van samenwerkingsrelaties in bouw- en ontwikkelprojecten waarbij corporaties zijn betrokken.

Mee-ontwerpen en mee-beheren

Bewoners doen mee in de publieke ruimte

23-01-2012  door Hanneke Schreuders

Bewoners en professionals werken samen aan een mooiere en beter gebruikte buitenruimte. Het SEV-experiment ‘Participatie in de publieke ruimte’ is op de helft. In de Kleine Wereld in Amsterdam-Noord en de Delftse Gillisbuurt is het mee-ontwerpen afgerond; het mee-beheren is gestart.

Minister Spies neemt SEV-advies niet over

Gemiste kans Huur op Maat

18-01-2012  door Anne-Jo Visser

Sinds oktober 2008 experimenteert de SEV samen met 13 wooncorporaties met Huur op Maat, een systeem met inkomensafhankelijke huren. Na een onafhankelijke evaluatie kwam de SEV in juli 2011 met een advies aan de minister van BZK/WWI. De minister heeft nu in haar brief van 17 januari 2012 aan de Tweede Kamer laten weten dat zij niet kiest voor landelijke invoering van inkomensafhankelijke huren.

Kantoren energieneutraal

Anderhalf miljoen euro beschikbaar

13-01-2012  door Tessie Vilé

Energiesprong van de SEV start het programma ‘Kantoren vernieuwen naar energieneutraal’. Dit is een innovatieprogramma voor renovatieprojecten in de kantorensector om tot minimaal 60 procent energiebesparing te komen.

webdesign: Mediaweb