SEV - Innovatie in wonen > Nieuwsbericht: Einde Huur op Maat

Einde Huur op Maat

Motie Monasch verworpen

18-04-2012  door Anne-Jo Visser

Het experiment Huur op Maat is per 1 april 2012 gestopt. Minister Spies heeft geen toestemming gegeven voor landelijke invoering van inkomensafhankelijk huren en wil het experiment geen vervolg geven.

 

In de Tweede Kamer werd dinsdag 17 april nog gestemd over een motie van PvdA-tweedekamerlid Jacques Monasch. Hij stelde voor Huur op Maat te verlengen. Deze motie is verworpen.

 

Pilot Flexibel huren in Amsterdam

Minister Spies biedt Amsterdam de mogelijkheid inkomensafhankelijke huren uit de werken in een pilot. De pilot flexibel huren is gericht op inkomens tussen de € 29.000 en de € 43.000 en gaat om woningen met 142 of meer punten. De huren zullen liggen tussen de € 550 en € 900. Het gaat daarbij om nieuwe verhuringen. Huurders die tussen de circa € 29.000 en circa 43.000 verdienen, gaan een meer marktconforme huur betalen en krijgen korting als hun inkomen niet toereikend is om die huur te betalen. Jaarlijks wordt het inkomen opnieuw getoetst en wordt de huur waar nodig aangepast.
 

De SEV gaat deze pilot begeleiden en werkt de pilot met de deelnemende partijen de komende tijd verder uit. Minister Spies geeft ook de steden Utrecht, Den Haag en Rotterdam de gelegenheid om met voorstellen te komen voor experimenten met huurbeleid.

 

Eind april verschijnt bij de SEV een bundeling relevante documenten over Huur op Maat. Hiermee blijft de methodiek en de opgedane kennis bewaard.
 

webdesign: Mediaweb