SEV - Innovatie in wonen > Project: Krimpen in (leef)stijl

Krimpen in (leef)stijl

Gestart op 01-07-2009  in experiment Krimp ontregeld bij programma Verdichten en Verdunnen

  • begindatum: 01-07-2009
  • einddatum: 01-07-2013
  • opdrachtgever: Wonen Zuid
  • plaats: Roermond

Kan differentiatie op leefstijlen bijdragen aan de verhuurbaarheid en de economische waarde van corporatiewoningen in krimpgebieden?

De doelstelling van dit nieuwe SEV-experiment is om marktstrategieën te ontwikkelen voor gebieden met (te verwachten) bevolkingskrimp. Dit experiment moet kennis opleveren om strategisch voorraadbeleid in de toekomst voor meerdere partijen te ondersteunen.

Verschillende strategieën
Een dergelijke benadering is nog niet eerder in Nederland in een krimpgebied uitgewerkt en toegepast. Wanneer de effecten van verschillende strategieën in relatie tot de bevolkingsontwikkeling in kaart zijn gebracht, kunnen ook andere woningcorporaties in krimpende woningmarkten deze informatie gebruiken voor hun strategische voorraadbeleid. Dit kan de negatieve effecten van krimp op de marktpositie van woningcorporaties beperken.

webdesign: Mediaweb