SEV - Innovatie in wonen > Project: Work and Stay

Work and Stay

Gestart op 01-12-2010  in experiment Wonen urgent bij programma Flexibel en Urgent

  • begindatum: 01-12-2010
  • einddatum: 30-11-2012
  • opdrachtgever: Work and Stay
  • plaats: Maasbree

In Noord Limburg blijft behoefte aan instroom van nieuwe arbeidskrachten, maar ook aan doorstroom van nieuwe inwoners die willen blijven in deze krimpregio. Er is behoefte aan een nieuwe huisvestingsvorm als eerste opvang voor nieuwkomers die inburgering en doorstroming naar gewone woningen bevordert en versnelt. Het concept Work and Stay beoogt dit te bieden.

Op een locatie bij Maasbree (Noord-Limburg) wordt door Work and Stay een short stay/instroom facility aangeboden voor 700 arbeidsmigranten op basis van een “woongemeenschapsmodel’’ met 6 persoons units en centrale faciiteiten. Geïntroduceerd wordt een woonladder met oplopende woonkwaliteit die uitmondt in doorstroming naar de reguliere woningmarkt.

Dit project combineert het verantwoord huisvesten van én arbeidsmigranten die (het traditionele beeld) slechts weken of maanden naar Nederland komen én die een langer verblijf ambiëren. Het project is verder uniek omdat het de arbeidsmigranten die korter denken te gaan verblijven, worden verleid met o.a. een traject ‘’leren en integreren’’ tot een langdurige en duurzame deelname aan onze economie en maatschappij kan leiden.

Meer informatie bij Anne-Jo Visser, anne-jo.visser@platform31.nl

webdesign: Mediaweb