SEV - Innovatie in wonen > Publicatie: Waardenzeef

Waardenzeef

Oktober 2010 - Bewoners besteden wijkbudget

  • uitgave: 26-10-2010
  • omvang: 33
  • prijs: gratis

Doorgaans bepalen professionals bij corporaties en gemeenten waaraan het investeringsgeld voor een wijk naar toe gaat. Zij zijn de deskundigen op dat gebied. Maar wie zijn er meer deskundig dan de bewoners zelf? Waarom zouden zij niet bepalen waarin geïnvesteerd wordt? In Groningen durfden ze het aan om bewoners die verantwoordelijkheid te geven.

 

Verantwoordelijkheid
In een SEV-experiment legde een aantal partijen de verantwoordelijkheid en keuze voor maatschappelijke investeringen in de wijk bij bewoners neer met behulp van de Waardenzeef. Wooncorporatie Lefier nam het initiatief, maakte de Waardenzeef samen met RIGO en SEV geschikt voor uitvoer, introduceerde het instrument en trok het traject rond de implementering. Wooncorporatie de Huismeesters en de gemeente Groningen werkten mee aan de uitvoering.
De angst dat de bewoners voor “onverstandige” investeringen zouden kiezen bleek onterecht. Ze kregen inzicht in de budgetten en maakten daardoor bewuste en weloverwogen keuzes.
 
Hulp bij besluitvorming
Met de Waardenzeef maken besluitvormers ieder voor zich een keus uit verschillende, lastig te vergelijken investeringen. Dit doen ze op basis van ervaring, persoonlijke waarden, professionaliteit en overtuiging. Bij investeringen waar de meningen verdeeld zijn, gaat men in gesprek over de achterliggende motieven van het persoonlijke oordeel. Zo is het mogelijk om bij besluitvorming maatschappelijk rendement op een efficiënte en leerzame wijze te wegen, zonder dat het nodig is het maatschappelijk rendement met veel moeite te kwantificeren.
In Groningen is de methode toegesneden voor toepassing in de wijk.
 
Publicatie
De SEV produceerde met steun van het ministerie van VROM (WWI) de publicatie ‘Waardenzeef, bewoners besteden wijkbudget’.
De publicatie bevat achtergrondinformatie, een stap voor stap uitleg van het instrument en de weergave van zeven gesprekken met betrokkenen, professionals en bewoners.
Evelien Tonkens, hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam deelt haar reflecties over de methode in een nawoord.

 

Over de waardenzeefmethodiek, toegepast in de Groningse Korrewegwijk/De Hoogte, staat een filmpje op YouTube.

download-pulbicatie
webdesign: Mediaweb