SEV - Innovatie in wonen > Publicatie: Fimaren

Fimaren

December 2010

  • uitgave: 16-12-2010
  • omvang: 23
  • prijs: gratis

Een strategisch afwegingsmodel voor Financieel en Maatschappelijk Rendement van energie-investeringen bij corporaties.

Woningcorporaties staan voor de uitdaging om flink te investeren in de verbetering van de energieprestatie van hun woningen. Hierbij komen tal van vragen naar boven, zoals: hoe ver kunnen of moeten we gaan met investeren en wat willen of kunnen we doorbelasten aan de huurders? Het optimum ligt bij beleid waarbij zowel de financiële positie van de corporatie (kasstromen en waardeontwikkeling) als de woonlasten van de huurders gunstig worden beïnvloed én de doelen ten aanzien van energiebesparing worden gehaald. Fimaren is hét model waarmee dit optimum gevonden kan worden.

Centrale gedachte in de methodiek is dat energiebeleid niet los gezien kan worden van voorraadstrategie, huur- en financieel beleid. Het model rekent niet alleen met de technische kwaliteit van de voorraad, maar betrekt ook de strategische aspecten in de scenarioberekeningen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de dimensie tijd. Niet alle maatregelen kunnen immers in één keer worden uitgevoerd. Ook inkomsten komen later binnen dan de uitgaven worden gedaan.

 
De Fimaren-resultaten laten een integraal beeld zien van o.a. kasstromen, kernvoorraad- en woonlastenontwikkeling tot en met CO2-reductie in de tijd. De corporatie kan hiermee haar beleid op realistische wijze vormgeven, onderbouwen en uitwerken.

 

Builddesk heeft in Excel een prototype ontwikkeld. Corporaties die Fimaren willen toepassen, kunnen contact opnemen met Bert Weevers, telefoonnummer 026 - 353 72 72.

download-pulbicatie
webdesign: Mediaweb