SEV - Innovatie in wonen > Publicatie: Actief burgerschap in Drentse dorpen

Actief burgerschap in Drentse dorpen

Januari 2012 - Evaluatie

  • uitgave: 27-01-2012
  • omvang: 63
  • prijs: gratis

De evaluatie Actief burgerschap in Drentse dorpen richt de aandacht op kleine dorpen als Huis ter Heide, Gasteren, Echten, Hooghalen en Schoonloo. Het zijn dorpen met inwonertallen variërend van enkele honderden tot ruim duizend inwoners. Hier ligt de kraamkamer van het nabuurschap, de vanzelfsprekende zorg voor elkaar en voor het dorp. Die vanzelfsprekend is er niet meer. Dat is een belangrijk les, want de verwachtingen over wat burgers allemaal vermogen, zijn tegenwoordig hoog.

 

Zelfs in deze kleine gemeenschappen komt actief burgerschap niet automatisch tot stand. Er moet permanent aan gewerkt worden met lichte, speelse interventies. Maar daarmee boor je dan ook een groot potentieel aan bewonersinzet en – talent aan. De evaluatie maakt dat duidelijk.

Minder overheid, meer burger
Het voorwoord bij deze publicatie, die de SEV in opdracht van de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) heeft laten maken, is van Jornt van Zuylen van het ministerie van BZK. Hij wijst op het motto “minder overheid, meer burger” dat voor dit kabinet  belangrijk is. Hij vraagt zich af wat dat ‘meer burger’ precies inhoud, maar hij merkt dat er op tal van plekken met actief burgerschap (met dit ‘meer burger’) wordt geëxperimenteerd. 
 
Vijf Sterren Dorpen-project
Het Vijf Sterren Dorpen-project van de BOKD is zo’n experiment. De SEV heeft de antropoloog Thaddeus Müller gevraagd deze evaluatie te maken. Hij heeft de dorpen bezocht, met bewoners en betrokken professionals gesproken, is erdoorheen geschaatst en heeft de feesten bezocht. Zijn evaluatie van het project levert een belangrijk stukje kennis over hoe hedendaags burgerschap op het kleinste schaalniveau vorm krijgt en te stimuleren is.
Meer informatie:
Radboud Engbersen engbersen@sev.nl

download-pulbicatie
webdesign: Mediaweb