SEV - Innovatie in wonen > Publicatie: De maatschappelijke effecten van De Rotterdam

De maatschappelijke effecten van De Rotterdam

Februari 2010 - Geordend en beschouwd

  • uitgave: 11-02-2010
  • prijs: gratis

In de rapportage zijn met behulp van de door de SEV ontwikkelde Effectenarena alle maatschappelijke effecten van De Rotterdam in kaart gebracht. Een deel van deze effecten is economisch van aard.

Maatschappelijk rendement was lang een abstracte term. Die tijd is voorbij. De Effectenarena van de SEV is een handig instrument dat helpt om de relatie tussen investeringen, maatregelen en effecten in beeld te brengen. Naast de exploitatieopbrengst van De Rotterdam is er de maatschappelijke opbrengst. De analyse van De Rotterdam richt zich op de maatschappelijke opbrengsten voor de stad Rotterdam als geheel en Rotterdam Zuid en Katendrecht in het bijzonder. Daarbij is ondermeer ook gekeken naar de effecten op het middelbaar beroepsonderwijs en de werkgelegenheid. Op basis van de Effectenarena is de berekening dat de maatschappelijke en economische opbrengsten de komende tien jaar € 111 tot € 181 miljoen bedragen in de vorm van onder andere extra bestedingen in de stad, toename van werkgelegenheid en stijging vastgoedwaarde in Katendrecht en Rotterdam.

Aan het onderzoek werkten mee: Quattro Advies, Radboud Universiteit Nijmegen, LPBL, Atlas voor Gemeenten en de SEV.

De Effectenarena van De Rotterdam is uitgevoerd in opdracht van de SEV en wooncorporatie Woonbron. De SEV ontwikkelt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen. Woonbron is een van de grotere wooncorporaties in Nederland met als werkgebied de Zuidvleugel van De Randstad. De corporatie bedient zo’n 50.000 huishoudens en is eigenaar van de Rederij De Rotterdam BV.

download-pulbicatie
webdesign: Mediaweb