SEV - Innovatie in wonen > Publicatie: Gebruikershandleiding Effectenarena

Gebruikershandleiding Effectenarena

Februari 2010 - Maatschappelijk rendement inzichtelijk maken

  • uitgave: 17-02-2010
  • omvang: 16 pagina’s
  • prijs: gratis

Maatschappelijk ondernemen is voor de meeste corporaties een weloverwogen strategische keuze. In de alledaagse praktijk bleek het voor veel corporaties echter een lastige opgave om de resultaten van die keuze aan te tonen.

Maar wat is de zin van maatschappelijk ondernemen als we niet goed weten wat het ons oplevert?

Het inzichtelijk maken van maatschappelijk rendement is een van de meest uitdagende elementen in het maatschappelijk ondernemerschap. Wie kan aantonen welke voordelen er zijn te behalen voor de samenleving met een maatschappelijke investering, creëert een breed draagvlak. Dat vergroot de kans om de plannen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Uit de samenleving klinkt bovendien steeds vaker de vraag naar een goede inhoudelijke onderbouwing.

Maatschappelijk rendement was lang een abstracte term. Die tijd is voorbij. De Effectenarena van de SEV is een handig hulpmiddel dat helpt om de relatie tussen investeringen, maatregelen en effecten in beeld te brengen. Een van de krachten van de Effectenarena is dat ook maatschappelijke investeringen op een zakelijke manier worden benaderd.

In november 2008 werd de Effectenarena gepresenteerd. Inmiddels zijn al veel gebruikers bekend met het instrument. Op basis van hun bevindingen is de uitgebreide Gebruikershandleiding gemaakt.
In de Gebruikershandleiding komen onder andere de volgende vragen aan de orde. Hoe gebruik ik de Effectenarena? Waar moet ik op letten? In welke situaties werkt het instrument het best? Ook worden er adviezen gegeven hoe de Effectenarena in groepsverband kan worden gebruikt.

De Effectenarena kan vanachter het bureau worden toegepast, maar de ervaring leert dat het instrument vooral zijn waarde bewijst wanneer collega’s en belanghouders hem met elkaar invullen.
 

download-pulbicatie
webdesign: Mediaweb