Home > Rapporten

SEV - Innovatie in wonen > Rapporten

Overzicht rapporten van de SEV

De SEV brengt rapporten uit met de resultaten van onderzoeken, evaluaties en adviezen. Deze rapporten zijn gratis te downloaden.

Beeld Wendy Panders

SEV-jaarverslag 2011

Groeien en oogsten

Het jaarverslag over 2011 is uit. Ook dit jaar verschijnt het jaarverslag in de vorm van Het Experiment, het kwartaalmagazine van de SEV.
 

Ontwikkelingspaden voor woningcorporaties

April 2012 - De toekomst van woningcorporaties

De ideeën over de toekomst van woningcorporaties lopen flink uiteen en zijn onderwerp van politieke discussie. Moeten we afscheid nemen van het fenomeen woningcorporatie, moet de corporatie versmallen tot kerntaken of de integrale buurtbeheerder worden die de WRR erin ziet? In het boek ‘Ontwikkelingspaden voor woningcorporaties’ dat in mei 2009 verscheen, onderzoeken Fred Fleurke, Jan van der Schaar en Frank van Wijk van RIGO Research en Advies deze mogelijkheden. Het boek is uitverkocht en nu als gratis download beschikbaar.

Bloemkoolwijken toekomstbestendig maken

April 2012 - Eindrapport

Na drie jaar samenwerken in het netwerk Bloemkoolwijken, liet de SEV de aanpak in negen bloemkoolwijken evalueren. Corporaties en gemeenten in negen bloemkoolwijken gingen aan de slag om verloedering te voorkomen. Bijvoorbeeld met het verplaatsen van bergingen, het samenvoegen van woningen, het stimuleren van buurtnetwerken en het upgraden van het winkelcentrum. Wat werkt?

Woonservicegebieden klaar voor de volgende ronde

Maart 2012 - SEV-advies

Extramuralisering, de toenemende vergrijzing en de wens van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen met behoud van regie over hun eigen leven en de kwaliteit daarvan, vraagt een samenhangende organisatie van wonen, zorg en welzijn. Het woonservicegebied, met zijn overkoepelende en gebiedsgerichte aanpak, lijkt veel kansen te bieden om deze samenhang te realiseren.

Voor én met mensen

Maart 2012 - Vergelijkend onderzoek naar concepten voor wijkdiensten

Veel ouderen en mensen met een beperking zijn afhankelijk van een bepaald aanbod aan diensten om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het gaat om persoonlijke dienstverlening aan huis, van tuinonderhoud en klusjes tot begeleiding bij boodschappen doen. Vooral voor mensen die geen of nauwelijks informele hulp kunnen krijgen, en niet in aanmerking komen voor langdurige professionele zorg, zijn dit soort diensten onmisbaar. Maar hoe organiseer je een duurzaam en betrouwbaar aanbod van diensten? Is zo’n aanbod op het niveau van een wijk of dorp te organiseren of is een groter verzorgingsgebied nodig? 

Wonen buiten kantoortijd

Februari 2012 - Handleiding voor permanente of tijdelijke transformatie van kantoren

In Nederland staat veel kantoorruimte leeg. Tegelijkertijd zit de woningmarkt op slot en is het voor bepaalde groepen lastig om passende woonruimte te vinden. Kantoren verbouwen naar woonruimte kan bijdragen aan de oplossing van het leegstand- en huisvestingprobleem.

Klushuizen en Poolse arbeidsmigranten

Februari 2012 - Verkenning

Rotterdam heeft te maken met een snelgroeiende groep Poolse arbeidsmigranten. In veel gevallen zijn dit seizoensmigranten, maar er is een groep die hier wil blijven of dat serieus overweegt. Nu zijn ze vaak aangewezen op een particuliere huurwoning. Huisjesmelkerij is daarbij nooit ver weg. De SEV heeft laten verkennen of deze Poolse arbeidsmigranten geïnteresseerd zijn in een kluswoning.

Actief burgerschap in Drentse dorpen

Januari 2012 - Evaluatie

De evaluatie Actief burgerschap in Drentse dorpen richt de aandacht op kleine dorpen als Huis ter Heide, Gasteren, Echten, Hooghalen en Schoonloo. Het zijn dorpen met inwonertallen variërend van enkele honderden tot ruim duizend inwoners. Hier ligt de kraamkamer van het nabuurschap, de vanzelfsprekende zorg voor elkaar en voor het dorp. Die vanzelfsprekend is er niet meer. Dat is een belangrijk les, want de verwachtingen over wat burgers allemaal vermogen, zijn tegenwoordig hoog.

Het Piramidemodel

Januari 2012 - Vraag en aanbod aangepaste woningen

De SEV ontwikkelde samen met Aedes het Piramidemodel: een methode om de vraag naar en het aanbod aan woningen voor mensen met fysieke beperkingen te inventariseren. Met het model kunnen beleidsmakers realistisch, haalbaar en onderbouwd bepalen hoeveel aangepaste woningen er lokaal nodig zijn.

SEV-jaarplan 2012 is uit

Januari 2012 - Alle experimenten op een rij

In 2012 start de SEV met nieuwe experimenten als Huisvesting arbeidsmigranten en Flexibele bestemmingsplannen. De SEV gaat door met onder meer New Towns, Energiesprong en Krimp. En we sluiten experimenten af: Woonservicezones, Solids, de Publieke Ruimte en Bloemkoolwijken.

webdesign: Mediaweb