SEV - Innovatie in wonen > Rapport: Belanghouders Identificatie Tool

Belanghouders Identificatie Tool

[in ontwikkeling]

  • uitgave: 24-04-2007
  • omvang: 6 pagina’s
  • prijs: gratis

De Belanghouders Identificatie (BID) Tool geeft inzicht in de relevante belanghouders van de corporatie en biedt input voor het maken van keuzen. Deze handreiking houdt de corporatie een spiegel voor als het gaat om de bestaande relaties met belanghouders.

Daarnaast helpt de handreiking bij het in beeld brengen van belanghouders die wel belangrijk zijn, maar zich minder duidelijk manifesteren. De handreiking geeft namelijk ook belanghouders zelf de mogelijkheid zich te positioneren. Gebruik van de handreiking sterkt het denken over belanghouders en scherpt de dialoog. De handreiking vertelt u niet automatisch wie de belanghouders zijn en wat je als corporatie zou moeten doen. Het is een handreiking bij het leggen van de juiste verbindingen met de samenleving. Dat leggen van verbindingen gebeurt (vanzelfsprekend) door de corporatie zelf, én in gesprek met belanghouders.

De Belanghouders Identificatie Tool bestaat uit drie onderdelen:
 

  1. Waarom: wat is de motivatie om aan belanghoudersparticipatie te doen?
  2. We: welke partijen of personen in mijn werkgebied zijn (mogelijk) belanghouder?
  3. Positionering: hoe verhouden deze partijen of personen zich ten opzichte van ons en waar ligt het belang van een verbinding voor die organisatie en voor ons?


Oproep
De Belanghouders Identificatie Tool is nog in ontwikkeling. Momenteel wordt het instrument verder uitgewerkt en getest bij enkele corporaties die lid zijn van Futura. Inbreng in de verdere ontwikkeling, al dan niet via de toepassing van de handreiking bij uw corporatie, is van harte welkom. Voor vragen of aanmeldingen kunt u terecht bij de SEV: Paul Doevendans of Marnix Groenland, 010-2825060.

download-rapport
webdesign: Mediaweb