SEV - Innovatie in wonen > Rapport: Maatschappelijke verbindingen maken

Maatschappelijke verbindingen maken

02-02-09 Belanghouders als spin in het web

  • uitgave: 02-02-2009
  • omvang: 31
  • prijs: gratis

Met een aantal corporaties zoekt de SEV naar methoden om de samenleving een serieuze positie te geven bij hun activiteiten en beleid, en naar mogelijke verbindingen met andere partijen om meer te kunnen presteren. Een goed voorbeeld is te vinden in Limburg, waar twee corporaties een Regioraad en Inwonersraad instelden om zo’n verbinding te leggen.

Beide raden zijn te zien als een sterke belanghoudersraad die met beide benen in de regionale samenleving staat en de corporatie gevraagd en ongevraagd van advies dient. De raden kregen de opdracht om een woonvisie te maken. Die dient als vehikel om de corporatie te verbinden met lokale partners en bewoners, en als document om de corporatie op koers te krijgen. Dit heeft geleid tot een betere maatschappelijke verankering van de corporatie en invloed van de samenleving op het beleid van de corporatie.

In de evaluatie van beide raden kunt u lezen over hun initiatief, en leren van hun aanpak. De succesvolle aanpak is inspirerend en kan helpen bij het verbeteren van de relatie tussen corporatie en samenleving.

Bestellen kan via deze site of via telefoonnummer 010 - 282 50 50.
 

download-rapport
webdesign: Mediaweb