Karien 

Weblog van Karien van Dullemen

04-07-2012 | Platform31, locatie SEV

De SEV is gefuseerd met KEI, Nicis en Nirov; onze volgers op twitter is het vast niet ontgaan. De nieuwe naam is Platform31.
Wat betekent de fusie voor de bereikbaarheid van de SEV? 
We kiezen voor een geleidelijke overgang naar Platform31. Zo blijft de SEV nog een tijdlang in beeld. Dat geldt voor de website, voor de nieuwsbrieven en voor de bestaande telefoonnummers, al zullen we vaker doorverbinden naar andere locaties. Samenwerken doe je immers met elkaar. De mailadressen zijn nieuw (voornaam.vanderachternaam@platform31.nl), maar de oude mailadressen blijven nog even in gebruik.

De prins van Salina zei in het Italiaanse meesterwerk De Tijgerkat: "Alles moet veranderen om alles bij het oude te houden." Dat geldt niet voor de SEV: De bereikbaarheid van de SEV blijft voorlopig bij het oude om alles te kunnen veranderen. Doet u mee?

19-04-2012 | Pas op de plaats

Vooruitkijken, daar is de SEV goed in: Wat zijn oplossingen voor problemen op de woningmarkt van morgen? De SEV denkt erover na of is ermee bezig; vanzelfsprekend samen met onze experimentpartners, want zij zijn de echte koplopers.
Maar ook terugkijken is belangrijk voor de SEV. Waar boeken we resultaat, waar niet, welke experimenten blijven liggen, welke experimenten kunnen we afsluiten? Met de lessen uit Het Glazen Huis, transparantieprijs voor jaarverslagen, in het achterhoofd, kijkt de SEV terug op 2011 in het jaarverslag. Het is gratis te downloaden.

05-04-2012 | Vanavond kousenband?

Bloemkoolwijken: de SEV stond er de afgelopen weken mee op en ging ermee naar bed. Een bloemkoolwijkencongres, een filmpje, een website, een rapport en de nodige media-aandacht. Was dat te veel aandacht voor de woonerfwijken uit de jaren 70 en 80? Welnee, het echte werk moet nog beginnen. In Nederland staan meer dan een miljoen woningen in 150 bloemkoolwijken. De SEV evalueerde de aanpak in negen wijken. De overige 141 wijken kunnen aan de slag met de beproefde aanbevelingen uit de evaluatie. Sociaal, fysiek én economisch aanpakken. Dat werkt!

26-07-2011 | Vlamingen in Zeeland

Steeds vaker kopen Vlamingen een woning in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is goed nieuws, want Zeeuws-Vlaanderen vergrijst en er staan steeds meer woningen leeg. De SEV onderzocht de woonvraag van Vlamingen en het woningaanbod in Nederland. Juridische belemmeringen blijken beperkt te zijn. Vooroordelen bestaan nog wel. Lokale marktpartijen gaan samenwerken om de bekendheid van het wonen in Nederland te vergroten en speciale producten als een koopservice (eerst huren met het recht op kopen) en klushuizen te kunnen aanbieden. Rapport Grensoverschrijdend wonen downloaden.

20-04-2011 | Veel SEV in de pers

Wat een persaandacht vandaag: vanmorgen de SEV op Radio 1 in een mooie reportage uit Zutphen over inkomensafhankelijke huren. Vandaag een artikel over hetzelfde onderwerp in Trouw, morgen in de Volkskrant en gisteren al in het NRC. Vanavond zit Lex de Boer, directeur van de SEV, in het NOS journaal. De SEV presenteert vanmiddag in de Nieuwe Kerk in Den Haag de evaluatie van Huur op Maat. En dat gaat gelukkig niet ongemerkt voorbij.

15-04-2011 | Prachtig aantal aanmeldingen

We hebben een prachtig aantal aanmeldingen voor de discussiebijeenkomst over inkomensafhankelijke huren aanstaande woensdagmiddag in Den Haag. Het is dan ook een mooi programma. De SEV presenteert de evaluatie van Huur op Maat: 13 corporaties in Nederland hebben twee jaar ervaring met inkomensafhankelijke huren. Met die gegevens in het achterhoofd discussiëren partijen en Tweede Kamerleden over de toekomst van huren in Nederland en de rol van inkomensafhankelijke huren. Aanmelden

23-03-2011 | Pittige debatten

Na bijna 7.500 verhuringen met Huur op Maat evalueert RIGO het experiment met inkomensafhankelijke huren dat de SEV met 13 corporaties in Nederland uitvoert. De resultaten presenteren we op 20 april in Den Haag. Al vier Kamerleden hebben toegezegd in het panel te zitten en de debatten kritisch te volgen: Betty de Boer (VVD), Kees Verhoeven (D66), Paulus Jansen (SP) en Jacques Monasch van de PvdA. We hebben ook de woordvoerders van het CDA en de PVV benaderd. Dat kunnen pittige debatten worden. Aanmelden

08-12-2010 | Wat doet de SEV in 2011?

Het werken in een organisatie heeft vaste ijkpunten en meestal is dat prettig. In het voorjaar maken organisaties een jaarverslag over het voorbije jaar; in het najaar maken ze een jaarplan voor het jaar dat komt. Bij de SEV is dat niet anders. Het jaarplan 2011 is gereed en te downloaden. Alle nieuwe, lopende en af te sluiten experimenten op een rij. Welke maatschappelijke vraagstukken ziet de SEV? Welke mogelijke oplossingen zien wij daarvoor en in welke experimenten gaan we dat onderzoeken?

25-10-2010 | Leefbaarheid in krimpgebieden

Donderdag vond in Veenhuizen de Noordelijke Krimpbeurs plaats. Vijfenveertig organisaties presenteerden krimpprojecten. Gemeenten en corporaties, maar ook een bedrijfje dat dorpssupermarkten exploiteert waar mensen met een verstandelijke beperking werken. Of een initiatief van bewoners om een verhuisketen te organiseren waardoor doorstroming mogelijk is in een dorp waar huizen onverkoopbaar zijn. Aan veel projecten en initiatieven hangt niet het label ‘krimp’. Het gaat deelnemers vooral om de leefbaarheid van hun dorpen. Het probleem van wegvallende voorzieningen, vergrijzing en een moeilijke woningmarkt speelt daar al veel langer.

29-09-2010 | Start rijksexperimenten krimp

13 nieuwe experimenten die zijn ingediend rondom het Nationaal Actieplan Bevolkingsdaling zijn gestart. Gemeenten en corporaties konden voorstellen doen aan het ministerie van VROM voor experimenten die de gevolgen van krimp kunnen beheersen. Het ministerie van VROM heeft de SEV gevraagd deze 13 experimenten te begeleiden. De experimenten willen leegstand en verloedering van woningen verkleinen en de voorzieningen in krimpgebieden op peil houden. Eind 2011 worden de experimenten geëvalueerd. Startdoc

06-09-2010 | Zelf bouwen

Na tien jaar experimenteren met (collectief) particulier en medeopdrachtgeverschap trekt de SEV conclusies. Wat levert zelf bouwen op? Welke dilemma’s zijn er, welke afwegingen maken partijen en hoe kunnen partijen zelfbouw stimuleren? Op 5 oktober organiseert de SEV samen met VROM en Nieuw Leyden een congres in Leiden. Op het congres onder meer aandacht voor de eindevaluatie van de Universiteit Utrecht en het SEV-advies. Meer informatie en aanmelden

 

06-08-2010 | 20 miljard tweets

Sinds een week of wat publiceert de SEV (kort) nieuws op Twitter. De followers van ’KarienvandeSEV’ krijgen het nieuws persoonlijk ingefluisterd. Met ongeveer één tweet per dag dragen we maar heel beperkt bij aan de uitzinnige berg van 20 miljard tweets tot nu toe. En dat is maar goed ook: kwantiteit is niet het doel. SEV op Twitter

 

08-06-2010 | 6000 lezers

Vandaag hebben Luca, onze aardige stagiaire, en ik de laatste pdf’s gezien voor Het Experiment. Morgen gaan we naar de drukker. Dan ligt er donderdag 24 juni een nieuw nummer van ons kwartaalmagazine op alle bureaus met, volgens ons, interessante artikelen (maar we staan altijd open voor suggesties). We hebben bijna 6000 abonnnees. En gezien de reacties blijken zij het magazine vaak ook nog te lezen.

19-05-2010 | Boom in de stad

De SEV gaat op 1 juli verhuizen naar het Groothandelsgebouw. We hebben gisteren ons nieuwe kantoor op de zevende etage bekeken. Het heeft openslaande deuren naar het balkon met zicht op Delft en Den Haag. Het kantoor zelf is open, ruim en licht, met flexplekken en een enkele vergaderkamer. De nieuwe kleuren zijn groen en hout. Net een boom. Mooi.

webdesign: Mediaweb